BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download 世界征服者:萌之始源 mod apk v0.02 for Android

Tên 世界征服者:萌之始源
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 82.6MB
thời gian tải xuống 1705
Nhà xuất bản 谷德工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 世界征服者:萌之始源 Google Play

mod menu:

世界征服者:萌之始源 Mod mới

世界征服者:萌之始源 Trình bày trò chơi :

指挥官阁下!战争即将开始,带领你的军团去征服世界吧!
EASYTECH将一如既往的研发与创造最优秀的战争策略游戏。
【军事生涯】———————————————–
*** 32场历史战役(三种难度),150个军事任务
*** 5种挑战模式考验你的指挥技巧,共45个挑战行动
*** 在各国著名军校中晋升将领,学习技能,雇佣将领
*** 在城市中完成指定任务,在港口中和商人进行资源贸易
*** 建造各种世界奇观建筑,探索宇宙
【征服世界】———————————————–
*** 4个时代的征服剧本『征服1939』 『征服1943』『征服1950』 『征服1960』
*** 世界格局随时间发生变化,你可以选择任何国家加入战争
*** 选择不同的阵营和国家将获得的不同的奖励
【特色】—————————————————
*** 真实的时间系统,历经二战,冷战,现代战争
*** 50个国家,200个历史名将加入这场跨越全球的战争
*** 148种军事单位可以使用,35种将军特殊技能
*** 12项科技研发,各种常规武器,海军,空军,导弹,核弹,太空武器…
*** 42项世界奇观将对你获得胜利产生巨大的作用
*** 11项征服者成就等待你的挑战
*** 开启自动作战将由AI指挥你的军队
*** 无缝循环的全球地图并支持缩放

世界征服者:萌之始源 Ảnh chụp trò chơi :

世界征服者:萌之始源(Mod mới) screenshot image 1

世界征服者:萌之始源(Mod mới) screenshot image 2

世界征服者:萌之始源(Mod mới) screenshot image 3

世界征服者:萌之始源(Mod mới) screenshot image 4

世界征服者:萌之始源 (82.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk