BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download 加查甜甜 mod apk v0.2.5 for Android

Tên 加查甜甜
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 160.6MB
thời gian tải xuống 4225
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 12/02/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 加查甜甜 Google Play

mod menu:

加查甜甜 Thực Đơn Chế Độ:
1. Hoa kim cương không trọn vẹn
2. Hoa đồng tiền dài vô tận
3. Cur tệ chưa kết thúc
4. Đô la Mỹ kết thúc
5. Nhân vật mặc định sẽ không bị thương (vai trò ban đầu của trò chơi)
6. Sát thương siêu cao mặc định (vai trò ban đầu của game)

加查甜甜 Trình bày trò chơi :

★欢迎来到加查俱乐部★
您将加入哪个俱乐部?开始聚会并创建自己的动漫风格角色,并以自己喜欢的时尚装扮打扮他们!从成千上万的礼服,衬衫,发型,武器等等中进行选择!设计角色之后,进入Studio并创建您可以想象的任何场景!添加宠物,物品并选择您喜欢的背景!定制是100%免费的,没有应用内购买!
准备采取更多行动了吗?加沙(Gacha)可在战斗中使用180多个单位!从四种不同的模式中进行选择,包括故事模式,塔式模式等等!收集宝石,黄金和材料以增强,唤醒并提高您的技能水平!您还可以玩自己喜欢的迷你游戏,并向Gacha收集宝石和字节,以获得更多单位!你在等什么?走进Gacha Club,立即开始您的冒险!
创建自己的角色
★自定义10个主要角色和90个额外角色!
★更改几乎所有商品的颜色!
★从600个不同的姿势中进行选择!
★调整头发/眼睛/项目以适合您的角色!
★选择并自定义数百种宠物和物品!
★为所有角色设置自定义配置文件!
★导入和导出朋友的角色!
工作室模式
★在屏幕上的任何地方最多可以添加10个字符!
★也将您喜欢的宠物和物体添加到场景中!
★从各种各样的背景和前景中选择!
★让您的角色与自定义文本框相互交流,宠物也可以!
★添加一个讲述人来创建讲故事的场景!
★保存并加载多达15个场景!
★使用脸部预设快速更改脸部。
加沙和战斗
★加沙超过180个单位用于战斗!
(#)★加查150只宠物,以增加您的统计!
★收集超级罕见的腐败和DJ角色!
★使用材料来增强,唤醒并提高技能水平!
★从四种战斗模式中选择:故事,训练,塔楼和腐败阴影

加查甜甜 Ảnh chụp trò chơi :

加查甜甜(menu cài sẵn) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

加查甜甜(menu cài sẵn) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

加查甜甜(menu cài sẵn) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

加查甜甜(menu cài sẵn) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

加查甜甜 (160.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk