BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download 死神VS火影黯冽改 mod apk v1.3.1 for Android

Tên 死神VS火影黯冽改
Loại Nhập vai
KÍCH THƯỚC 278.9MB
thời gian tải xuống 5065
Nhà xuất bản 小噩梦工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 死神VS火影黯冽改 Google Play

mod menu:

死神VS火影黯冽改 mod mới

死神VS火影黯冽改 Trình bày trò chơi :

《死神VS火影》是一款角色扮演游戏,经典的火影和死神人物形象是不是还历历在目呢。
每个人物除了基本的招式意外,还有隐藏招式:上加近身攻击、下加近身攻击、上加远程攻击、下加远程攻击、上加大招和下加大招;
打不过的玩家,可以带辅助人物帮你战斗。

死神VS火影黯冽改 Ảnh chụp trò chơi :

死神VS火影黯冽改(mod mới) screenshot image 1

死神VS火影黯冽改(mod mới) screenshot image 2

死神VS火影黯冽改(mod mới) screenshot image 3

死神VS火影黯冽改(mod mới) screenshot image 4

死神VS火影黯冽改(mod mới) screenshot image 5

死神VS火影黯冽改 (278.9MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk