BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download Bỏ chặn Ball – Block Puzzle mod apk v56.0 for Android

Tên Bỏ chặn Ball – Block Puzzle
Loại Câu đố
KÍCH THƯỚC 33.0MB
thời gian tải xuống 4719
Nhà xuất bản Fun Free Fun
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/10/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Google Play

mod menu:

Bỏ chặn Ball – Block Puzzle

Bỏ chặn Ball – Block Puzzle Trình bày trò chơi :

Bỏ chặn bóng là một trò chơi đơn giản, nhưng trò chơi đố gây nghiện.

Hướng dẫn bóng đến khối mục tiêu màu xanh lá cây bằng cách di chuyển khối.

Không thể di chuyển khối kim loại.

Quả bóng sẽ lăn vào lỗ khi có một con đường!

Cố gắng hết sức để thu thập tất cả các ngôi sao trên đường đi;

Tính năng, đặc điểm:

Hơn 300 cấp độ tuyệt vời và cập nhật sẽ được tiếp tục!

Mỗi cấp độ có ba ngôi sao để thu thập!

Không giới hạn thời gian, Không cần Wi-fi, Hoàn toàn cây để chơi!

Dễ học nhưng khó làm chủ. Chuẩn bị để lăn? Tải ngay!

Bỏ chặn Ball – Block Puzzle Ảnh chụp trò chơi :

Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Ảnh chụp màn hình trò chơi

Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Ảnh chụp màn hình trò chơi

Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Ảnh chụp màn hình trò chơi

Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Ảnh chụp màn hình trò chơi

Bỏ chặn Ball - Block Puzzle Ảnh chụp màn hình trò chơi

Bỏ chặn Ball – Block Puzzle (33.0MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk