BlockLauncherapk.com

Tải xuống apk mod miễn phí

Download Kidme – dla rodziców mod apk v9.5.3 for Android

Tên Kidme – dla rodziców
Loại Liên lạc
KÍCH THƯỚC 12.1MB
thời gian tải xuống 1655
Nhà xuất bản Kidme Group
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Kidme - dla rodziców Google Play

mod menu:

Kidme – dla rodziców

Kidme – dla rodziców Trình bày trò chơi :

The mobile application allows Kidman in a safe and convenient way to check the current status of residence of the child and the information transmitted by the kindergarten.

With our system you can also:
– Report the absence of a child
– Check the fees associated with the stay of a child in kindergarten
– Check the presence of a child
– Browse an array of messages and calendar kindergarten

Full functionality of the application is available for nursery schools participating in the program.

If the kindergarten where your child attends is not yet \”Kidman Program\”, you can report them to our website.

Kidme – dla rodziców Ảnh chụp trò chơi :

Kidme - dla rodziców Ảnh chụp màn hình trò chơi

Kidme - dla rodziców Ảnh chụp màn hình trò chơi

Kidme - dla rodziców Ảnh chụp màn hình trò chơi

Kidme - dla rodziców Ảnh chụp màn hình trò chơi

Kidme - dla rodziców Ảnh chụp màn hình trò chơi

Kidme – dla rodziców (12.1MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Apkclues popular mod apk